Ethernet

Naša usluga Ethernet transporta omogućava Vam da prenesete najosjetljivije podatke širom svijeta ili preko puta. Mi pružamo rešenje koje zahtijevaju privatne linje, da li je to tačka-do-tačke ili više tačaka-do-više tačaka, čvorišta ili više mreža.

Pogledajte ponudu

IP Tranzit

Naša usluga IP tranzita je najbolja na tržištu. Najbolje povezana mreža, nudimo visok kvalitet, skalabilna i pristupačan propusni opseg. Kombinujte naš širok izbor lokacija usluga sa naše izvanredne povezane mreže sa velikim pristupom mrežama i sadražju širom svijeta.

Pogledajte ponudu

Zakup optičkih vlakana

Zakup optičkih vlakana omogućava stalnu vezu između dva krajnja pretplatnička uređaja, nezavisno o komunikacijonim protokolima koje pretplatnik koristi. Ovakve veze mogu biti unutar gradova, međugradske linije i sa krajnjom tačkom u inostranstvu.

Pogledajte ponudu

ODABERITE PRAVOG HOSTING PROVAJDERA

Naša hosting platforma je dizajnirana da obezbijedi vrhunski kvalitet, pouzdanost i brzinu
2
WEB HOSTING

cPanel i Cent OS je na najkvalitetnijim Dell-ovim serverima poslednje generacije, a konekcija od 1 Gbps garantuje brz pristup svim sadržajima na hosting nalogu. Besplatna migracija i pofesionalna podrška.

Pogledajte ponudu
Media_wall_1_Small
CLOUD VPS SSD

Poslednje generacije Intel procesori garantuju konzistentan učinak. Položite CentOS, Debian, Ubuntu, Windows, FreeBSD i mnogo više ili dodajte Vaš ISO. Root administrativni pristup i namjenska IP adresa.

Pogledajte ponudu
Woman typing on her laptop.
EMAIL HOSTING

Našim jedinstvenim namjenski stvorenim email hosting servisom Vam omogućavamo nesmetanu komunikaciju sa Vašim poslovnim partnerima i da Vam omogući da Vaš email nalog uvijek imate na raspolaganju.

Pogledajte ponudu